יעדים ומטרות

השם המלא: איגוד התקשורת והעיתונות בישראל (פעילים ומהאקדמיה) (ע"ר)

מטרות האיגוד:

א. לטפח תקשורת חיובית.

ב. לכלול ולאגד את העוסקים בתקשורת ובעתונות פעילה המודפסת, האלקטרונית ובמדיית האינטרנט.2

ג. לשדרג את מעמדם המקצועי, תוך כדי הגנה על זכויות מקצועיות.

ד. להפעיל ימי עיון, כנסים, השתלמויות, סיורים, הרצאות, אירועי תקשורת, העומדים בקנה אחד עם משמעות ומטרות האיגוד.

ה. לקיים את מועדון התקשורת והעתונות הלכה למעשה בעניינים הנוגעים לעתונאים והנוגשים לציבור הרחב.

ו. לפעול למען האדרת כוחה של לשכת העיתונות הממשלתית.

ז. להאדיר את האיגוד ולהעשירו בבוגרי תקשורת של האקדמיה בישראל, וזאת לצורך שמירה על רמה נאותה של התקשורת והעתונות הישראלית.

ח. להגן על זכויות היוצרים של החברים.

ט. לסייע בייעוץ משפטי לחברים באיגוד הקשורים לעניינים מקצועיים במקרה של תביעות לשכר סופרים הוגן על פי תעריפון האיגוד.

י. לפעול אך ורק על פי כללי האתיקה המקצועית של איגוד התקשורת והעיתונות בישראל וכן על פי תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העתונות בישראל.

יא. להמשיך ביצירת קשרים עם איגודי עיתונאים בארץ ובעולם.

יב. להפעיל פעולות הדרכה אקדמיות בנושאי תקשורת להעשרת חברי האיגוד.