התייחסות פוגעת וחשוכה של שלטונות האוניברסיטה לד"ר קידר

נועה וילשטיין: שלום נכבדי
נדהמתי על הגינוי וההשעיה של ד"ר קידר במוסדכם, בשל דבריו בכנס.
צר לי שאוניברסיטה שהיא מוסד אקדמי שמעוניין בהפריה הדדית של דעות שונות דוגלת בסתימת פיות.
מיותר לציין שדבריו של קידר לא נאמרו במסגרת אוניברסיטאית אלא בכנס מחוץ לאוניברסיטה.
דרך זו של פגיעה בחופש הביטוי יכולה להוביל למדרון חלקלק של סתימת פיות ומניעת חשיבה נון קונפרמיסטית שהיא אבן יסוד של האקדמיה.
מעניין שדווקא בכנס הפוליאמרה שנערך בכתלי האוניברסיטה לא נקטתם בגישה מתחסדת זו למרות המחאות.
בברכה,
נועה וילשטיין
הנהלת איגוד התקשורת והעיתונות בישראל

תגובת האוניברסיטה: נועה שלום, בהמשך לפנייתך ללשכת הרקטור, ד"ר קידר עשה שימוש בשמה של האוניברסיטה מעל במה פוליטית, ללא אישור, ולכן עבר על תקנון המשמעת של חברי הסגל. חופש הביטוי של ד"ר קידר אינו מוטל בספק אך הנהלת האוניברסיטה סברה שדבריו לקו בחוסר יושר אינטלקטואלי שכן לא בוססו על מחקר אקדמי או נתונים עובדתיים כפי שמצופה מאיש אקדמיה.
האוניברסיטה פתחה בהליכי משמעת נגד ד״ר מוטי קידר וכשלב מקדים והכרחי הוא זומן לבירור משמעתי בפני הנשיא והרקטור. מטרת הבירור היתה להציג בפני חבר הסגל את הטענות והעילות שלכאורה יש בהן כדי לבסס הגשת כתב קובלנה לבית הדין למשמעת ולשמוע את תגובתו. לאחר שקילת הדברים ולאור כלל הפעולות שנעשו, הוחלט שמטרות ההליך הושגו ועל כן לא יוגש נגדו כתב הקובלנה לבית הדין למשמעת. בכך מוצה ההליך המשמעתי. כמו כן הוחלט לחדד את הנהלים וההנחיות הנוגעים להופעות חברי סגל האוניברסיטה באירועים פומביים.
בברכה,
ענת לב-קונפורטס
דוברת האוניברסיטה

נועה וילשטיין: למיטב זכרוני הוא כלל לא הופיע בעצרת כנציג בר אילן, בנוסף– ביסס את דבריו על ממצאי החוקר הפיזיקאי נחום שחף.
בכירי בר אילן שהחליטו על נקיטת צעדים נגדו הם בעיניי שפנים וחסרי יושרה.