כתבות ודיעות

תקיפת עיתונאי ביצהר

ארגון העיתונאים: "מגנים את תקיפת עיתונאי הקול היהודי" מאת: מערכת הקול היהודי בעקבות תקיפת עיתונאי הקול היהודי ביצהר, ארגון העיתונאים

נפגעים בתאונות עבודה

איגוד העיתונות והתקשורת הישראלית, הודעה לעיתונות. קטלין כהן 23.5.2019 בעקבות ריבוי הנפגעים בתאונות עבודה קורא איגוד העיתונות והתקשורת הישראלית לממשלת